Εξοπλισμός

Διαθέτουμε μία πλήρη σειρά από οχήματα,  εργαλεία αλλά και όλα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα πλήρες εργοτάξιο. Σε εμάς θα βρείτε την πλέον ολοκληρωμένη συλλογή εξοπλισμού με την οποία είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας οποιαδήποτε αποστολή.

Οχήματα και Εξοπλισμός εργοταξίου

Τα οχήματα που διαθέτει η Savvi είναι:

 • Φορτηγό με γερανό (36 – 60 – 80 τόνους)
 • Ανοικτά φορτηγά (2)
 • Κλειστά φορτηγά (2)
 • Μπουλντόζες (1)
 • Χωματουργικά φορτηγά (1)
 • Φορτωτές εκσκαφείς (1)
 • Γραφεία οικίσκοι (4)
 • Εμπορευματοκιβώτια Εργαλειών (10)
 • Εργαλεία συγκόλλησης (20)
 • Ειδικής επινόησης ηλεκτρικά (80)
 • Ειδικής επινόησης (Αντλίες, Πρέσες) (10)