Η Εταιρεία μας

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ. Βασική μας επιδίωξη είναι ο συνδυασμός των εξειδικευμένων γνώσεών μας, η πολυετής εμπειρία μας σε μεγάλες κατασκευές με στόχο ένα άριστο αποτέλεσμα, με συνέπεια και εργονομία.

Η θέλησή μας χαλυβδώνεται από τις βιομηχανικές προκλήσεις στο να υλοποιήσουμε το όραμα που είχαμε από τότε που ξεκινήσαμε να δημιουργούμε έργα υψηλών προδιαγραφών, ώστε να αφήσουν εποχή στον κατασκευαστικό χώρο. Σεβόμαστε τις ανάγκες σας και υπηρετούμε δυναμικά την Ελληνική Βιομηχανία.

Από το 2001 ξεκίνησε η εταιρεία Savvi από τον κ. Σαββίδη Δημήτριο, ως ατομική επιχείρηση. Η ανοδική μας πορεία βεβαιώνεται στον κατασκευαστικό χώρο, από την πληθώρα αναθέσεων έργων, με μεγάλο βαθμό δυσκολίας κατασκευής. Τα περισσότερα είναι έργα που απαιτούν καινοτόμες και σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις.

Γενικές δραστηριότητες

Ο βιομηχανικός Σχεδιασμός δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και ήταν αποτέλεσμα του καταμερισμού εργασίας στον τομέα της βοιμηχανίας.

Ο συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής του Βιομηχανικού σχεδίου, συνιστούν εξειδικευμένη γνώση. Απόρροια του συνδυασμού αυτού αποτελούν οι μορφές και οι λειτουργίες στα σύγχρονα προϊόντα χρήσης.

Βιομηχανικές Μεταλλικές κατασκευές

Η μορφοδοσία είναι ο αγωγός μέσω του οποίου αντιλαμβανόμαστε την σκέψη εκείνου που εμπνεύστηκε την μορφή. Η έννοια της μορφοδοσίας έχει καθιερωθεί και είναι ταυτόσημη της αισθητικής πρότασης, χάρη στην οποία ένα προϊόν γίνεται επιθυμητό από τον χρήστη του.

Η εξειδίκευση στην Ανέγερση Βιομηχανικών Κατασκευών, και στις Εγκαταστάσεις Σωληνώσεων Υψηλής και Χαμηλής Πίεσης, αποτέλεσαν τον μοχλό ανάπτυξης και λειτουργίας της εταιρείας Savvi, όλα αυτά τα χρόνια.

Σύντομο ιστορικό

Ξεκινήσαμε με μικρά υδραυλικά έργα και αναπτυχθήκαμε μεθοδικά και οργανωμένα. Επεκτείναμε την δράση μας στην ανέγερση μεγάλων Μεταλλικών – Μηχανολογικών Κατασκευών στο χώρο της Ελληνικής Βιομηχανίας και καταθέσαμε την εμπειρία μας, στα σύγχρονα και μεγάλα οικοδομικά και βιομηχανικά έργα.

Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για πλήρη καταξίωση με την απόκτηση του διεθνούς προτύπου ISO 9001

Δομή της εταρείας

 • Σαββίδης Δημήτριος: Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος
 • Καρατόσιος Μιλτιάδης: Οικονομικός Διευθυντής
 • Σαββίδου Χριστίνα: Δημοπρασίες – Συμβάσεις – Μισθοδοσία
 • Δερμενάκης Στέλιος: Υπεύθυνος Εργοταξίων – Παρακολούθηση Έργων
 • Κιουρτσίδου Μάρθα: Λογιστήριο – Εργατικά
 • Μάντσου Γεωργία: Λογιστήριο – Εργατικά

Ποιότητα και ασφάλεια

  • 1Υγεια / Ασφάλεια προσωπικου
   Η εταιρεία μας έχει ως βασικό άξονα λειτουργίας, την μέγιστη τήρηση των μέτρων ασφαλείας για τους εργαζομένους, γιατί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και η καλή φυσική τους κατάσταση, εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητά και την πιστότητα της, στην ποιότητα κατασκευής και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ωρίμανσης.
   Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου συντάσσει και εκπονεί το βασικό σχέδιο ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και φροντίζει για την πλήρη κατάρτιση του φακέλου ασφάλειας και υγείας της κατασκευής.
   Το τελικό σχέδιο και ο πλήρης φάκελος ασφαλείας και υγείας αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.
  • 2Ανθρωπινο δυναμικο
   • Εξειδικευμένα συνεργεία με άριστη οργάνωση
   • Δυναμικοί άνθρωποι σε οργανικές θέσεις με συνεχή εκπαίδευση.
  • 3Τεχνικη εκπαιδευση
   • Συνεχής τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού και αξιολόγηση
   • Εξοπλισμός με τα τελευταία μέσα τεχνολογίας
   • Ποιοτική μετεκπαίδευση προσωπικού για βέλτιστη απόδοση
   • Συνεχής ενημέρωση σε θέματα καινοτομίας και σχεδιασμού υλοποίησης έργων