Καρατόσιος Μιλτιάδης

ΣΠΟΥΔΕΣ

1990-1996: Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών – Οικονομικών – Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2007-2009: Απόφοιτος M.Sc. Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση “Συστήματα Υπολογιστών” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

2008-2010: Απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο “Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α. – Master in Business Administration)” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Ternopll σε σύμπραξη με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

2009-2011: Απόφοιτος M.Sc. Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο “Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του Τμήματος Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών.

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά (Certificate of Competency in English)

  • Προφορικός Λόγος (Πολύ καλός)
  • Γραπτός Λόγος (Πολύ καλός)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Από την μέχρι σήμερα επαγγελματική – εκπαιδευτική μου δραστηριότητα, τις βασικές και μεταπτυχιακές μου σπουδές, τα κύρια προσόντα και ικανότητες που προκύπτουν είναι:

  • Οικονομική διαχείριση μεγάλων Τεχνικών, Βιομηχανικών Εταιρειών.
  • Κατάρτιση, Παρακολούθηση, Ολοκλήρωση Επενδυτικών Προγραμμάτων.
  • Εκσυγχρονισμό Πληροφοριακών Συστημάτων (ERP, MIS, HCM) και εφαρμογή σύγχρονων Προγραμμάτων Πληροφορικής σε μεγάλες εταιρείες.

Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα αντίστοιχα αντικείμενα.