Η συνεργασία μας με την Savvi ήταν μία από τις καλύτερες που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Η αξιοπιστία και η συνέπεια τόσο στην ποιότητα κατασκευής όσο και στο χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη μας, δημιουργώντας έτσι μία σταθερή επαγγελματική σχέση.

Κ. Γεωργιάδης Δημήτριος Δήμαρχος Πτολεμαιδας